Grijze roodstaart papegaaien

Grijze Roodstaart Papegaaien in de Apenhof

In de Apenhof zitten veel Grijze Roodstaart Papegaaien. Net als andere papegaaisoorten, kan de Grijze Roodstaart Papegaai erg oud worden. Als de papegaai goed verzorgd wordt, kan hij wel 70 jaar of ouder worden. Onder de Grijze Roodstaart Papegaaien zijn twee verschillende ondersoorten:

1.Psittacus erithacus erithacus (Grijze Roodstaart Papegaai)
2.Psittacus erithacus timneh (Timneh Grijze Roodstaart Papegaai).

In de natuur komen de Grijze Roodstaart Papegaaien in West- tot Centraal-Afrika voor. Ze komen overwegend in het laagland regenwoud voor, maar ook aan bosranden en in plantages en bergbossen.  Ze leven vooral in de hoge bomen aan de randen van de wouden. Buiten de broedtijd leven ze in grote groepen bij elkaar en ’s avonds keren de vogels, vaak onder luidt gekrijs, terug naar de bomen. Bij het onderling contact tussen de vogels spelen de fel rode staart en de heldere stem een belangrijke rol.

De broedtijd

In de broedtijd leven ze paarsgewijs in de hoge bomen. De broedtijd varieert en dit is afhankelijk van waar de papegaaien leven. In Uganda is dit van juli tot september, in Kongo vanaf begin augustus terwijl ze in Libië rond april broeden.

In de broedtijd vertonen de mannetjes een duidelijk baltsgedrag, hierbij lopen ze met afhangende vleugels rond het vrouwtje en voeren haar. Ze broeden graag in de holten van hoge bomen en de nestholten. De eieren worden alleen door het vrouwtje bebroed, na ongeveer 28-30 dagen komen de eieren uit. Tijdens het broeden wordt het vrouwtje door de man via het invlieggat gevoerd.

In het begin worden de jongen door het vrouwtje gevoerd en later neemt ook het mannetje een deel van deze taak op zich. De jongen vliegen na ongeveer 12 weken uit en worden daarna nog 4 maanden door hun beide ouders gevoerd.

Deze papegaai werd vroeger, en nog steeds in bepaalde dierenspeciaalzaken veel als kooivogel te koop aangeboden, vanwege zijn aparte kleur en het vermogen om een menselijke stem na te bootsen en kunstjes te leren. Gelukkig is de grijze roodstaart op sommige plaatsen nog wel vrij algemeen en inmiddels een beschermde diersoort.

Jeanette Speksnijder