Nalaten aan De Apenhof

Een wereld zonder dierenleed. Wat zou dat mooi zijn. Daar dromen alle dierenvrienden van en wij van de Apenhof dus ook. Droomt u met ons mee? Als u de Apenhof opneemt in uw testament, dan stelt u ons werk en de toekomst voor de papegaaien in nood ook voor later veilig. Met een plekje in uw testament maakt u echt het verschil!

HOE KUNT U HELPEN?

Er zijn twee manieren om de Apenhof op te nemen in uw testament:

  • Erfstelling – U kunt de Apenhof bij testament benoemen tot (mede)erfgenaam. Met zo’n erfstelling ontvangt de Apenhof een bepaald percentage van uw nalatenschap. U bepaalt zelf wie welk percentage krijgt.
  • Legaat – Als u de Apenhof niet tot erfgenaam wilt maken, maar wel in uw testament wilt opnemen, kunt u de Apenhof een legaat nalaten. Dit betekent dat u een vastgesteld geldbedrag, een vastgesteld percentage van uw nalatenschap of een bepaald goed (nalaat aan de Apenhof. Het is mogelijk meerdere legaten op te nemen in het testament.

NALATEN IN VIJF STAPPEN

  1. Breng uw bezit en schulden in kaart. Bij bezit moet u denken aan spaargeld, aandelen en andere effecten, onroerend goed en waardevolle spullen. Daar moet u leningen, een hypotheek en andere verplichtingen weer vanaf trekken. Wat overblijft is uw vermogen.
  2. Maak een lijst van begunstigden. Aan welke dierbare (klein)kinderen, familie en vrienden wilt u wat nalaten? En welke goede doelen neemt u in uw testament op? We hopen dat u aan de Apenhof denkt!
  3. Zet uw wensen op een rij. Moeten er speciale zaken worden geregeld of verdeeld? Heeft u huisdieren onder te brengen? Welke andere wensen heeft u? De notaris kan u helpen uw wensen om te zetten naar een testament.
  4. Kies een executeur.  Een executeur wordt in het testament benoemd als degene die uw zaken regelt na uw overlijden. Heeft u iemand in gedachten om uw nalatenschap af te wikkelen? Een familielid of goede bekende? Ook hierbij kan een notaris u helpen.
  5. Ga naar een notaris. Een testament opstellen gebeurt altijd via de notaris. De kosten kunnen verschillen per notaris en per testament.

Wilt u de Apenhof in uw testament opnemen?

Dan heeft uw notaris de volgende gegevens nodig:

Statutaire naam: Stichting landelijk opvangcentrum  voor apen en andere uitheemse diersoorten “De Apenhof”
Bezoekadres: Schoutenstraat 12 3771CJ Barneveld
Postadres: Schoutenstraat 12 3771CJ Barneveld
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel :Gemeente Barneveld, Regio De Vallei, onder nummer 41047454

Stichting “De Apenhof” is een zogenaamde ANBI instelling. Dit betekent dat De Apenhof geen belasting hoeft te betalen over giften,  legaten en erfstellingen. Erfgenamen moeten dat wel.