Mevrouw Sicherer- Frijlink

In memoriam  mevrouw  A.P. Sicherer – Frijlink

In 2005 kregen wij het droevige bericht dat Mw.Sicherer is overleden. De ouderen onder u kunnen haar zich misschien
nog herinneren . Zij was de eerste in ons land die zich het lot van de apen als huisdieren aantrok en een opvangcentrum voor
hen begon, het Apenopvangcentrum Bilthoven. Tot dan toe was er geen mogelijkheid om apen, als ze niet meer gewenst waren, af te staan.

De dierentuinen konden deze apen niet allemaal opvangen. Jarenlang heeft zij, met hulp van haar gezin, keihard gewerkt voor de apen. Vooral in de begintijd moet dat echt niet eenvoudig geweest zijn. Maar zij gaf niet op.

De Apenhof bestond toen nog niet, maar Dick werkte privé wel samen met de apenopvang. Vooral toen mevrouw Sicherer wat ouder werd en voor een groot aantal apen moest zorgen, sprong Dick bij door een gedeelte van, vooral de grotere apen, bij hem thuis te verzorgen. Toen mevrouw Sicherer door haar gezondheid moest stoppen hebben wij alle activiteiten van haar stichting overgenomen. Toen is, onder haar aanmoediging, de Apenhof officieel ontstaan.

Met haar is een hele grote en doortastende dierenbeschermster heengegaan.

Namens alle vrijwilligers,
 

Bertha Venema.