Organistatie

Hieronder een overzicht van  personen en instellingen welke zich dagelijks met “De Apenhof” bezig houden.

Het Bestuur

Oprichter D.C.A. Venema
Voorzitter Gert Brouwer
Secretaris Anita Brouwer-Venema
Penningmeester Anita  Brouwer-Venema
Algemeen Lid Grietje Kooistra
Vrijwillige Medewerkers
Asielbeheerder Anita Brouwer-Venema
Hoofd Verzorging Anita Brouwer-Venema
Dierenverzorgster Rianne Berendschot
Dierenverzorgster Jeanette Breedveld-Speksnijder
Vrijwilligster Elke Borstrok,
Propaganda en Administratie
Propaganda Anita Brouwer – Venema, Jeanette Breedveld-Speksnijder
Administratie Anita Brouwer – Venema
Fotograaf /Assistent PR Dick Venema Jr
Website Anita Brouwer- Venema, Willem ter Haar
Stagiaires
Dierenartsen
Groepspraktijk Barneveld
De Driest 2
3773 BG Barneveld