Organistatie

Hieronder een overzicht van  personen en instellingen welke zich dagelijks met “De Apenhof” bezig houden.

 

Het Bestuur

Oprichter D.C.A. Venema
Voorzitter J.G. Plijnaar
Secretaris A.J.C Brouwer – Venema
Penningmeester A.J.C. Brouwer – Venema
Algemeen Lid G.R. Kooistra
Vrijwillige Medewerkers
Asielbeheerder Dick Venema
Hoofd Verzorging Dick Venema
Dierenverzorgster Anita Brouwer
Dierenverzorgster Jeanette Speksnijder
Vrijwilligster Elke Borstrok
Propaganda en Administratie
Propaganda A.J.C Brouwer – Venema
Administratie A.J.C Brouwer – Venema
Fotograaf /Assistent PR Dick Venema Jr
Website Anita Brouwer
Stagiaires
Dierenartsen
Groepspraktijk Barneveld
De Driest 2
3773 BG Barneveld