Dierendag 2023

Het is vandaag Dierendag! Het is lang niet voor alle dieren een bijzondere dag. Vele dieren hopen op een betere toekomst zonder pijn en verdriet.
Bij `De Apenhof` zorgen we ervoor dat alle papegaaien in ons  opvangcentrum 365 dagen per jaar de liefde, steun en zorg krijgen die ze zo enorm verdienen.
Zoals geelvoorhoofd amazone Loritta die na 45 jaar in de huiskamer te hebben doorgebracht bij “De Apenhof” eindelijk samen mag genieten van een leven met soortgenoten.

En Jacco die in Coco een vriendje voor het leven vond. Zij zitten elke avond knus tegen elkaar aan te slapen. Welke papegaai wil dit nu niet?
Deze papegaaien kunnen niet zonder uw financiële steun. Mocht u de papegaaien in de Apenhof een warm hart toe dragen dan kunt u ons steunen door uw gift over te maken op rekening nummer NL34 INGB 0003669888 t.n.v. Stichting De Apenhof in Barneveld.
Alle hulp, groot of klein, is meer dan welkom en waarderen we enorm.
Namens alle papegaaien heel hartelijk bedankt.