Een periodieke gift geeft fiscaal voordeel

Instanties zoals de Apenhof zijn hoofdzakelijk afhankelijk van giften. Als u de Apenhof wilt ondersteunen, kan het zijn dat de Belastingdienst hieraan meebetaald. Giften zijn namelijk aftrekbaar van uw inkomen indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Allereerst moet het gaan om een gift die u giraal overmaakt. Contante giften zijn niet aftrekbaar. Vervolgens moet het gaan om een zogenaamde ANBI (algemeen nut beogende instelling). De Apenhof is zo’n ANBI.

Verder bestaat er een belangrijk onderscheid tussen eenmalige én periodieke giften. Voor eenmalige giften geldt dat deze aftrekbaar zijn in uw aangifte inkomstenbelasting, maar wel met beperkingen. Hiervoor geldt namelijk een drempelbedrag van 1% van uw inkomen met een minimum van € 60. Wat u meer heeft gegeven, mag u aftrekken tot maximaal 10% van uw inkomen.

Periodieke giften
U kunt er ook voor kiezen om niet eenmalig maar periodiek te geven aan een ANBI. In dat geval wordt de aftrekbaarheid van uw giften niet beperkt door een drempelbedrag of maximum. Met andere woorden: wat u geeft is aftrekbaar. Vanaf 2023 geldt er wel een maximum van € 250.000.

Uw gift is een periodieke gift als u aan deze voorwaarden voldoet:

  • U geeft minimaal 5 jaar hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging;
  • U heeft vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na vijf jaar. Overlijdt u voor deze termijn afloopt, dan moet de jaarlijkse gift stoppen bij uw overlijden.

U moet uw periodieke gift wel schriftelijk vastleggen. Hiervoor hoeft u niet meer naar een notaris. Een voorbeeldovereenkomst vindt u op de website van de Belastingdienst. Dit is eenvoudig te downloaden en in te vullen. In de toelichting staat precies wat de vervolg stappen zijn.

U vindt het formulier ‘Periodieke gift in geld’ via de volgende link op de website van de Belastingdienst:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften

Zorg ervoor dat u eerst een overeenkomst sluit en pas daarna uw periodieke gift overmaakt. Een gift die u deed voor het sluiten van de overeenkomst, is namelijk een gewone gift. Even een klein rekenvoorbeeld.

Indien u jaarlijks € 100 wilt missen voor de Apenhof, dan krijgt u bij een periodieke gift (tarief 1e schijf 2023 niet AOW-ers) van € 160 een belastingvoordeel van € 60. U bent zelf nog steeds € 100 kwijt maar De Apenhof ontvangt € 160. Toch mooi meegenomen!