Sponsors en donateurs gezocht

Met de papegaaien in de Apenhof gaat alles gelukkig op dit moment prima. Ze genieten van hun oude dag en hebben het fijn samen. Helaas maken wij ons nogal zorgen om de financiële positie.

U zult, net als wij, ongetwijfeld ook gemerkt hebben dat de prijzen van groenten en fruit de pan uit rijzen. Wij voeren de papegaaien pellet, noten, zaden, verse groentes en fruit. Dit hebben zij echt nodig om gezond te blijven.

Mede dankzij enkele belangrijke sponsors hebben wij het hoofd boven water kunnen houden. Zoals onder meer Stichting Abri voor dieren, Stichting Dierenrampenfonds, sinds kort Stichting Dierenlot en enkele legaten. Om het aantal donateurs en donaties te vergroten hebben wij het afgelopen jaar aan fondsenwerving gedaan in de vorm van het aanschrijven van verschillende dierenhulp organisaties. Dit heeft als gevolg gehad dat we een grote hoeveelheid pellets hebben gekregen. Hierdoor hebben wij minder voedsel in hoeven kopen.

Daarnaast hebben wij het afgelopen jaar mee gedaan aan een actie van Stichting Dierenlot. Hierbij hebben lieve dierenvrienden geld gedoneerd dat door Stichting Dierenlot werd verdubbeld. We zijn de dierenvrienden dankbaar voor hun mooie bijdragen. Toch zijn onze zorgen niet verdwenen. De verbouwing van het dak heeft een behoorlijke aanslag op ons reservepotje gepleegd, maar de verbouwing was nu toch echt nodig. Het zou fijn zijn als we wat nieuwe donateurs erbij krijgen want die brengen het grootste deel in het laatje.

Wilt u een goed woordje voor ons doen bij vrienden en familie?

U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL34INGB0003669888 t.n.v. De Apenhof.

Wij hopen dat u onze dieren weer wilt helpen. Want enkel met uw financiële bijdragen kunnen wij het werk wat nog altijd nodig is blijven doen en kunnen de papegaaien genieten van hun oude dag

Anita Brouwer- Venema